Duce akenge runtu, 24 Nyakanga 2016


Umwaka w’ishure haba mu mashure matomato be n’ayisumbuye utangurana nuyu wa 26 Nyakanga, bisa n’ibitevye ; ibitari bimenyerewe. Abavyeyi be n’abarerwa bakagira amakenga ko gutangura batevye bishobora kugira ingaruka mbi mu vyigwa ; ariko ubushikiranganji bw’indero burabahumuriza. Kurikirana ikiganiro Duce akenge runtu co kuwa 24 Nyakanga 2016.Par: Isanganiro , lundi 26 septembre 2016  à 16 : 24 : 01