Agateka kawe, 4 Nyakanga 2016

Abakozi bose botegerejwe gutegekanirizwa kazoza n'ababakoresha babo mu mashirahamwe abijejwe nka INSS, ONPR n'izindi. Biramaze gukaragara ko nk'abakorera mu gisata c'abigenga ngo...