Akeza karigura, 10 gitugutu 2011

Olivier Nkengurutse ashika muri zone Mubuga komine n’intara ya Gitega, akabaganirira ku vyerekeye inyigisho zerekeye gukingira ibiterwa no kubungabunga ibinyabuzima.