Burundi murima w’isangi, 06 munyonyo 2011

Ernest Pablo Baryuwabo ari ku musozi wa Busesekara ya kabiri ahaba imiryango ya ba ntahonikora yababa 400, akabaganirira ku kungene imirwi ivugwa ko itagira...