Duce akenge runtu, 31 kigarama 2011

Cerekeye ingene komite nshingwamashure yo mu mashure matomato ya Mwaro akorana n'abarongoye ayo mashure n'ingene ingorane zitorerwa umuti iyo zibonekeje. Categuwe na Marie-Ange Nzeyimana. Umviriza: