Ijwi ry’amashirahamwe, 08 kigarama 2011

Intererano y'amashirahamwe afasha abagendana umugera wa SIDA ku bakenyezi b'abapfakazi bagendana uwo mugera. Umviriza: