Inturire, 01 kigarama 2012

Cerekeye ingene abanyepolitike babona ingendo ya demokratie mu migambwe.

Inturire, 17 munyonyo 2012

Cerekeye ingorane z'amatongo hagati y'abasangwa be n'abahungutse.

Inturire, 02 munyonyo 2012

Cerekeye inzitizi zijanye nibikorwa vy'umurwi wa CNTB mu gihe hari isinzi ry'abarundi bariko barahunguka bava mu buhungiro.