Isoko rusangi, 05 ndamukiza 2012

Cerekeye ingene ibidandazwa vyinjira bigasohoka. Umviriza:

Isoko rusangi, 17 munyonyo 2011

Cerekeye ingene ibidandazwa birihishwa ama tagisi. Umviriza:

Isoko rusangi, 29 ntwarante 2012

Cerekeye ingaruka z'igiturire kw'iyinjira ry'Uburundi mw'isoko rusangi. Umviriza:

Isoko rusangi, 22 kigarama 2011

Cerekeye inzitizi zibuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko.Umviriza:

Isoko rusangi, 01 kigarama 2011

Cerekeye ibidandazwa birihishwa ama tagisi n'ibitarihishwa. Umviriza.

Isoko rusangi, 03 nzero 2013

Cerekeye ingene abarundi, cane cane abadandaza, bitabira igikorwa co gutanga amakori n'amatagisi mu Burundi. Mugishikirizwa na Bernard Bankukira.

Isoko rusangi, 23 myandagaro 2012

Cerekeye umugambi ASSET mu buryo bwo kworohereza abadandaza kwinjiza no gusohora ibidandazwa.