Isoko rusangi, 06 gitugutu 2011

Ni ikiganiro cerekeye ugukangurira abanyagihugu n'ubutegetsi ku vyerekeye isoko rusangi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Kino kiganiro ca mbere kigatanga umuco kw'ido n'ido ry'iyo...

Isoko rusangi, 12 nzero 2012

Cerekeye uruja n'uruza rw'imitahe mu karere k'isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko.Umviriza:

Isoko rusangi, 10 rusama 2012

Igice ca mbere c'ikiganiro cerekeye ifaranga rimwe rihuza ibihugu vyo ku karere ka Afrika y'ubuseruko.

Isoko rusangi, 01 kigarama 2011

Cerekeye ibidandazwa birihishwa ama tagisi n'ibitarihishwa. Umviriza.

Isoko rusangi, 03 nzero 2013

Cerekeye ingene abarundi, cane cane abadandaza, bitabira igikorwa co gutanga amakori n'amatagisi mu Burundi. Mugishikirizwa na Bernard Bankukira.

Isoko rusangi, 22 ntwarante 2012

Cerekeye ku kungene amabarabara atunganijwe mu Burundi mu buryo bwo kworohereza abinjiza canke abasohora ibidandazwa mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa...