Isoko rusangi, 06 gitugutu 2011

Ni ikiganiro cerekeye ugukangurira abanyagihugu n'ubutegetsi ku vyerekeye isoko rusangi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Kino kiganiro ca mbere kigatanga umuco kw'ido n'ido ry'iyo...

Isoko rusangi, 05 ndamukiza 2012

Cerekeye ingene ibidandazwa vyinjira bigasohoka. Umviriza:

Isoko rusangi, 20 gitugutu 2011

Ikiganiro cerekeye ingene abadandaza babona ivyerekeye isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika w'ubuseruko. Umviriza

Isoko rusangi, 24 rusama 2012

Cerekeye ingene igihugu c'Uburundi catunganije uburyo bwo gusuzuma ibidandazwa vyinjira mu gihugu.

Isoko rusangi, 03 munyonyo 2011

Ikiganiro cari cerekeye inzitizi zishobora kwibonekeza mu kwinjiza no mu gusohora ibidandazwa mu gihe Uburundi bwinjiye mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa...

Isoko rusangi, 17 rusama 2012

Cerekeye ifaranga rimwe ririko ritegurwa rizokoreshwa mw'isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko.