Isoko rusangi, 13 gitugutu 2011

Bernard Bankukira aganira n'abatumire biwe ku vyerekeye amategeko yategekanijwe na Reta mu ntumbero yo kwinjira vy'ukuri mw'isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu muryango wa...

Isoko rusangi, 12 nzero 2012

Cerekeye uruja n'uruza rw'imitahe mu karere k'isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko.Umviriza:

Isoko rusangi, 10 rusama 2012

Igice ca mbere c'ikiganiro cerekeye ifaranga rimwe rihuza ibihugu vyo ku karere ka Afrika y'ubuseruko.

Isoko rusangi, 20 gitugutu 2011

Ikiganiro cerekeye ingene abadandaza babona ivyerekeye isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika w'ubuseruko. Umviriza

Isoko rusangi, 27 gitugutu2011

Cerekeye uruja n'uruza rw'ibidandazwa mu Burundi kuva aho Uburundi bwinjiriye mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umviriza:

Isoko rusangi, 06 gitugutu 2011

Ni ikiganiro cerekeye ugukangurira abanyagihugu n'ubutegetsi ku vyerekeye isoko rusangi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Kino kiganiro ca mbere kigatanga umuco kw'ido n'ido ry'iyo...