Isoko rusangi, 23 myandagaro 2012

Cerekeye umugambi ASSET mu buryo bwo kworohereza abadandaza kwinjiza no gusohora ibidandazwa.

Isoko rusangi, 05 ndamukiza 2012

Cerekeye ingene ibidandazwa vyinjira bigasohoka. Umviriza:

Isoko rusangi, 22 munyonyo 2012

Cerekeye inzitizi zijanye n'ururimi ku barundi basanzwe barangurira imirimo yabo mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika Y'ubuseruko.

Isoko rusangi, 03 munyonyo 2011

Ikiganiro cari cerekeye inzitizi zishobora kwibonekeza mu kwinjiza no mu gusohora ibidandazwa mu gihe Uburundi bwinjiye mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa...

Isoko rusangi, 13 gitugutu 2011

Bernard Bankukira aganira n'abatumire biwe ku vyerekeye amategeko yategekanijwe na Reta mu ntumbero yo kwinjira vy'ukuri mw'isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu muryango wa...

Isoko rusangi, 24 rusama 2012

Cerekeye ingene igihugu c'Uburundi catunganije uburyo bwo gusuzuma ibidandazwa vyinjira mu gihugu.