Isoko rusangi, 29 ntwarante 2012

Cerekeye ingaruka z'igiturire kw'iyinjira ry'Uburundi mw'isoko rusangi. Umviriza:

Isoko rusangi, 22 munyonyo 2012

Cerekeye inzitizi zijanye n'ururimi ku barundi basanzwe barangurira imirimo yabo mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika Y'ubuseruko.

Isoko rusangi, 07 ntwarante 2013

Cerekeye inyigisho zihabwa abasanzwe bakora mu bigo vyo kworohereza abadandaza kuriha amakori n'amatagisi.