Ku nama, 24 ruheshi 2012

Cerekeye ipfungwa ry'umumenyeshamakuru Hassa Ruvakuki

Ku nama, 10 ruheshi 2012

Cerekeye igikorwa co kurwanya igiturire n'amatungo adaciye mu muco.

Ku nama, 27 rusama 2012

Cerekeye ingene abatowe bagamburukira ababatoye bakanabaha raoro y’ivyo barikop bararangura.

Ku nama, 13 rusama 2012

Cerekeye ubwicanyi bukorerwa ba nyamwema.

Ku nama, 06 rusama 2012

Cerekeye ikibazo c'inzara ivugwa mu ntara ya Kirundo.

Ku nama, 29 ndamukiza 2012

Jérôme Niyonzima aganira n'abatumire biwe ku vyerekeye akamaro k'ibiganiro vya misi yose mu gutsimbataza intwaro y'inama n'ingingo.