Ku nama, 23 Gitugutu 2016

Imyaka 23 incungu ya demokarasi mu Burundi Ndadaye Mélichior agandaguwe. Inyuma yiyo myaka yose demokarasi yoba yifashe gute ubu? Abanyepolitique mu bo bayibona...