Panel Retrait CPI, 27 octobre 2017

Ikiganiro kidasanzwe c'ingene bamwe n'abandi babona iva ry'Uburundi muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha