Umwana si uwumwe, 05 ruhuhuma 2012

Cerekeye abana b'impfuvyi na ba ntahonikora bariko bariga umwuga wo gusudira muri komine Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. umviriza: