Agateka kawe, 9 Gitugutu 2016

Umukoresha wese yategerezwa gutangira umukozi intererano mu bigo vyabigenewe nka INSS na ONPR; ivyo navyo bigafasha umukozi iyo akukurutse mu kazi....

Agateka kawe, 25 Nyakanga 2016

Abageze mu za bukuru ngo barakenewe gukurikiranirwa hafi kuko bagira ingorane zitari nke. Mu Burundi haribonekeza ibigo bisanzwe vy'itaho bamwe muri abo. Mbega ...

Agateka kawe, 4 Nyakanga 2016

Abakozi bose botegerejwe gutegekanirizwa kazoza n'ababakoresha babo mu mashirahamwe abijejwe nka INSS, ONPR n'izindi. Biramaze gukaragara ko nk'abakorera mu gisata c'abigenga ngo...

Agateka kawe, 28 Myandagaro 2016

Abakora urudandaza bagendagenda mu mabarabara ari mu bisagara bimwe bimwe vy'Uburundi barafashwe n'igipolisi bagirizwa ko urwo rudandaza rudaciye mu mategeko....