Panel Retrait CPI, 27 octobre 2017

Ikiganiro kidasanzwe c'ingene bamwe n'abandi babona iva ry'Uburundi muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha

Urunani rw’ama Radio n’ibimenyeshamakuru, 30 Myandagaro 2017

Urunani rw'ibimenyeshamakuru kw'itosekaza ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika.