Tahura utahuze abandi, 22 myandagaro 2012

Hortence abashikana mw'ishamba comeza rya Ruvubu aho ibiti bishika 300 biriko vyicirwa.