Isoko rusangi, 03 munyonyo 2011

Ikiganiro cari cerekeye inzitizi zishobora kwibonekeza mu kwinjiza no mu gusohora ibidandazwa mu gihe Uburundi bwinjiye mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa...

Isoko rusangi, 27 gitugutu2011

Cerekeye uruja n'uruza rw'ibidandazwa mu Burundi kuva aho Uburundi bwinjiriye mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umviriza:

Isoko rusangi, 20 gitugutu 2011

Ikiganiro cerekeye ingene abadandaza babona ivyerekeye isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika w'ubuseruko. Umviriza

Isoko rusangi, 13 gitugutu 2011

Bernard Bankukira aganira n'abatumire biwe ku vyerekeye amategeko yategekanijwe na Reta mu ntumbero yo kwinjira vy'ukuri mw'isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu muryango wa...

Isoko rusangi, 06 gitugutu 2011

Ni ikiganiro cerekeye ugukangurira abanyagihugu n'ubutegetsi ku vyerekeye isoko rusangi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Kino kiganiro ca mbere kigatanga umuco kw'ido n'ido ry'iyo...